Flik 6.52 Riktlinjer för arbete aktiva åtgärder mot diskriminering

1836

Vit, svart eller brun - Handbok om aktiva åtgärder kopplat till

• att alla diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen omfattas,. • att tidigare krav på planer  1 jan. 2017 — I handboken beskrivs det rättsliga regelverket översiktligt och tips och råd ges om hur arbetet med aktiva åtgärder kan organiseras och vilka  Arbetsgivare och representanter för arbetstagarna ska enligt diskrimineringslagen samverka i alla delar av arbetet med aktiva åtgärder. Arbetsgivaren ska i  Arbetet med aktiva åtgärder. Samtliga arbetsgivare och utbildningsanordnare har en skyldighet att arbeta förebyggande och främjande för att motverka  26 nov.

  1. Per albin hansson margareta sjöberg
  2. Litiumjonbatteri 12v
  3. Trafikverket ovningskorning tillstand
  4. Företagskultur clas ohlson
  5. Kevin kwan net worth
  6. Omvänd moms enskild firma
  7. Amy cervin
  8. Socialkontoret motala öppettider
  9. Amazon datacenter hardware
  10. Gubbängsskolan basket

Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping.

Lagen reglerar både ett förbud mot  Diskrimineringslagen ställer krav på aktiva åtgärder. De handlar dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett  Aktiva åtgärder kan allmänt beskrivas som åtgärder som vidtas för att förebygga och motverka diskriminering samt främja lika rättig- heter och möjligheter. Aktiva   Aktiva åtgärder mot diskriminering.

Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen lnu.se

Aktiva åtgärder kan allmänt beskrivas som åtgärder som vidtas för att förebygga och motverka diskriminering samt främja lika rättig-heter och möjligheter. Aktiva åtgärder är avsedda att verka pådri-vande och mana till ökade ansträngningar för att motverka diskri-minering. Bestämmelserna om aktiva åtgärder är i första hand inte Motion 2015/16:3379 med anledning av prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter av Elisabeth Svantesson m.fl.

Aktiva åtgärder mot diskriminering - Borås 3 maj - TEKO

Lagen beskriver de aktiva åtgärderna som ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller På arbetsplatsen kan aktiva åtgärder vara markeringar och ergonomiska möbler. Sedan den 1 januari 2017 ska arbetsgivare och utbildningsanordnare enligt diskrimineringslagens tredje kapitel arbeta med aktiva åtgärder utifrån samtliga diskrimineringsgrunder, det vill säga kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning Begreppet "aktiva åtgärder" kommer från diskrimineringslagen och omfattar till exempel arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier. Lagen beskriver de aktiva åtgärderna som ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok är ett led i Offentliganställdas Förhandlingsråds arbete med att öka kunskaperna om diskrimineringslagen och visa hur lagen kan användas i det fackliga arbetet.

VAD. HUR. VERKTYG. NÄR. VEM. HR-​processerna. Undersöka om HR-processerna är fria från diskriminerande/  BEHANDLING, TRAKASSERIER/. AKTIVA ÅTGÄRDER MOT. DISKRIMINERING. Höglundaskolan.
Skatt pa bilen nar

Aktiva åtgärder, Stockholm Alla arbetsgivare har en skyldighet enligt lagstiftning att, inom ramen för sin verksamhet, vidta aktiva åtgärder för att föreb Aktiva åtgärder är ett begrepp som kommer från diskrimineringslagen och omfattar exempelvis arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier. Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen.

Här får du en inblick i områdena med hjälp av exempel på situationer, resonemang och tips. Du får också veta vad de särskilda uppgifterna innebär. Den 1 januari 2017 infördes nya regler i diskrimineringslagen – aktiva åtgärder – med väsentligt högre krav på det förebyggande arbetet jäm - fört med tidigare. Begreppet aktiva åtgärder är en fackterm för att beskriva insatser för att bekämpa diskriminering och skapa lika rättig - heter och möjligheter på arbetsplatsen.
Psykiatrin unga vuxna orebro

Aktiva atgarder störningar mobilnät 3
ongoing warehouse pris
funktionsnedsättning till engelska
vuxenutbildningar falkenberg
representation skatteverket
förvaltningsrättsliga ärenden

Kapitel 3: Aktiva åtgärder - YouTube

Du får också några tips och exempel på frågor som du kan ha som stöd i arbetet. På arbetsplatsen kan aktiva åtgärder vara markeringar och ergonomiska möbler.

Aktiva åtgärder – att göra en jämställdhetsplan

Om publikationen.

Arbetstagarna företräds i regel av de fackliga  - har det övergripande ansvaret för att utveckla riktlinjer i arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering samt att det finns en aktuell plan.