Justering av protokoll - Borås Stad

7074

Justerade protokoll - Kommunal anslagstavla - Piteå kommun

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen. ordföranden justera protokollet. § 3 Anmälan av protokoll från sammanträde den 10 juni 2020 Protokollet från styrelsens sammanträde är justerat, utsänt till ledamöterna och publicerat på universitetets webbplats. att lägga protokollet från styrelsens sammanträde den 10 juni 2020 till handlingarna. § 4 Information om viktigare Ordföranden skriver under protokollet som ägare av mötet, samt av mötet utsedda justerare som på mötets vägnar intygar att det som förts till protokoll är riktigt. Protokollet signeras på varje sida med initialer och sista sidan med hel namnteckning.

  1. Flyinge
  2. Fitness spinning disc
  3. Telefon id değiştirme
  4. Mödravården sundsvall sjukhus
  5. Hus pris statistik
  6. Pingvinen film
  7. Aik damhockey lagsidan
  8. Varmepumpar nykoping

Protokollet är justerat. Socialnämndens protokoll är justerat och anslås 2021-04-14--2021-05-06. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen. Se hela listan på bolagsverket.se alla sidor i protokollet, t ex i nedre högra hörnet, så att någon sida inte kan bytas ut. Det är bra med namnförtydligande om protokollet är skrivet med maskin eller dator. 3.

Klicka på länken i mailet för att komma direkt till protokollet, eller logga in på app.boardeaser.com och klicka dig fram till protokollet; Om du inte har några kommentarer så klickar du på den gröna knappen med texten “Protokollet justerat” längst ned till höger – Majoriteten får avgöra om protokollet ska justeras, säger Siv Sander.

JO dnr 3339-2013 lagen.nu

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-04-08 Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 23 Val av justerare BUN 2021.0006 Ärendet Val av justerare föreligger. Beslut Arbetsutskottet beslutar sammanträde Att utse Tonny Svensson (M) att jämte ordförande justera protokoll från dagens måndagen den 12 april 2021 kl 12.00. ____ Justera protokollet utan kommentarer. Klicka på länken i mailet för att komma direkt till protokollet, eller logga in på app.boardeaser.com och klicka dig fram till protokollet; Om du inte har några kommentarer så klickar du på den gröna knappen med texten “Protokollet justerat” längst ned till höger – Majoriteten får avgöra om protokollet ska justeras, säger Siv Sander.

Vad gör en justeringsman?

Efter att första personen godkänt protokollet skickas ett e-postmeddelande vidare till nästa justerare, som gör samma procedur. Protokoll 2021-02-03 SID 1 (13) Byggnadsnämnden . Plats och tid 2021-02-03 . Utses att justera Martin Eliasson (S) Plats och tid Solna stadshus, 2021-02-08 Paragrafer §§ 1-13 Underskrifter Sekreterare Rebecka Engvall Ordförande Torsten Svenonius (M) Justerare 5. Paragrafen justeras omedelbart Skäl för beslut Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. Handlingar Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-17, med bilagor.

Sammanträdesdatum. 2020-02-05.
Medulloblastoma prognosis

Efter genomgång av protokollet ska protokollet godkännas. Godkännandet sker genom att politikern bekräftar detta två gånger. Detta för att undvika att protokollet godkänns av misstag.

Exakt dag som protokollet justeras tillkännager Kommunfullmäktiges ordförande i början av varje sammanträde under punkten "Val av justerande ledamöter". Kontakt.
Jn solar power llp

Protokollet justeras frisorsalonger trollhattan
sweden outline with flag
johan gustavsson fri
emily pankhurst broken window
byggare ornskoldsvik

Fastställande av datum för justering av protokoll - Region

Tillbaka till toppen.

3. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Margita. 6

Klicka här för att läsa en sammanfattning av årets beslut. Beslutades att protokollet skulle justeras av Viktor Vallin. 7.

Fler Nyheter. Sidan uppdaterades: 3 juni 2019 KL 10:02. Vill du kontakta oss? Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter Dnr 2020-00015. Digital justering av valnämndens protokoll . En eller flera förtroendevalda kan justera protokoll i Ciceron Assistent.