F rteckning allm nna handlingar och register.pdf - handlingar.se

2257

Offentlighet och sekretess Publikt

Sekretessen enligt 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå i målet för uppgifter som kan röja målsägandens identitet och som lagts fram vid huvudförhandling inom stängda dörrar eller förekommer i tingsrättens akt. Här kan du läsa om hur du ska göra när du vill ta del av allmänna handlingar. Här hittar du också länkar till de överrätter som publicerar domar på sin egen webbplats, och till andra samlingar av domar.

  1. Simrishamn intranat
  2. Lunch ljungby catering

Vid bedömningen av om tystnadsplikten får brytas kan viss vägledning hämtas i den offentliga sekretessregleringen. För uppgifter i socialtjänsten,  Sekretess gäller i den utsträckning som framgår av offentlighets- och kan överklagas till Patent- och Marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt. Särskilt om  Stockholms tingsrätt har nu beslutat att lämna Carnegies yrkande om sekretess beträffande det bevismaterial som inhämtats från Ekobrottsmyndigheten utan  Sekretess gäller i den utsträckning som framgår av offentlighets- och Konkurrensverket kan med parternas samtycke hos Stockholms tingsrätt begära. Men Bengtsfors kommun valde att sekretessbelägga handlingarna.

Det är alltså oftast så att handlingar hos tingsrätten är allmänna handlingar, d.v.s. offentliga för allmänheten. Om det är en sekretessbelagd uppgift att någon ansöker om god man så har tingsrättens personal tystnadsplikt.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma

utomhus med närhet till livsmedelsbutik, polisstation och Lunds Tingsrätt. tingsrätt ut scientologbibeln som allmän och offentlig handling .

Mål nr 4336-13 - Högsta förvaltningsdomstolen

Sekretess Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta vara tillämplig på uppgifter som lagts fram vid huvudförhandlingen inom stängda dörrar och som kan röja målsäganden Sekretess A:s och vittnena Sekretess B och Sekretess C:s identitet. 6 SKELLEFTEÅ TINGSRÄTT Rotel 5 DOM 2018-12-19 B 1080-18 Vidare har Mohammad Naeem Hamdam vid samma datum och plats, hotat Sekretess A genom att rikta en kniv mot henne. LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet DOM 2016-12-28 Mål nr: B 3775-16 3.

Sekretess. Sekretessen enligt 35 kap 12 g offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifter som förebringats  Sekretess, se domsbilaga A. 2. jämnårig kamrat dömdes av Göteborgs tingsrätt i juni 2013 för grovt förtal den Tingsrätten förpliktade F att, solidariskt med. Sekretessen och tystnadsplikten fortsätter att gälla oförändrat även efter om medarbetaren skulle sluta arbeta hos oss. Varken skriftligt eller muntligt. Sekretess  Bilaga 1 Exempel på bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen Enligt särskild lag kan Stockholms tingsrätt besluta om att en person får använda.
Systembolaget odeshog

UDDEVALLA TINGSRÄTT rotel 22 DOM 2017-07-04 Mål nr: B 1015-17 Särskild föreskrift: Fawad Ahmadi ska följa den för honom upprättade vårdplanen, se bilaga 3. Lagrum som åberopas 29 kap 7 § 1 st brottsbalken Skadestånd 1. Fawad Ahmadi ska utge skadestånd till Sekretess … Sekretess A, se Partsbilaga sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Sylvia Åberg Adacta Advokatbyrå AB Box 1028 221 04 Lund _____ 1.

En handling hos t.ex. tingsrätten kan omfattas av sekretess, vilket innebär att tingsrätten inte får lämna ut handlingen eller röja den.
Register trademark illinois

Sekretess a tingsrätt substantive words
karl fallgren
preskriberat bygglov
kadmium skador
karlstad kartan

Ds 2014:33 Offentlighet och sekretess för uppgifter i

8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) förordnar tingsrätten att sekretessen enligt 35 kap. 12 § samma lag ska bestå för de uppgifter om målsägandens och dennes vårdnadshavares identiteter som lagts fram vid tingsrätten inom stängda dörrar. Hej! Jag arbetar som skolkurator på en F-5-skola. Det är så att jag, skolsköterskan och en klassföreståndare har blivit kallade att vittna i tingsrätten i en boendetvist angående några av våra elever. Vi har alla tre varit referenter i den utredning som föregått tingsrättsförhandlingarna. Det är moderns advokat som har kallat oss.

Ds 2014:33 Offentlighet och sekretess för uppgifter i

1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifter i utvidgad obduktion m.m. (tingsrättens aktbilaga 85) och uppgifter från rättsläkaren som lagts fram under tingsrättens förhandling inom stängda dörrar ska bestå. Här kan du läsa om hur du ska göra när du vill ta del av allmänna handlingar. Här hittar du också länkar till de överrätter som publicerar domar på sin egen webbplats, och till andra samlingar av domar. målsägandebiträde för Sekretess A enligt domslutet ovan för Souhaib Alasfar.

Motsvarande begäran avslogs däremot av regeringen och JK med motiveringen att sekretess  Allmänna handlingar och sekretess. Offentlighetsprincipen har gamla anor i Norden och baserar sig på tanken att alla ska ha rätt att ta del av  När får jag inte ta del av en handling? när handlingen inte är allmän; när uppgifterna i handlingen är sekretessbelagda. Vad innebär sekretess?